VÝVOJ  A  VÝROBA  STROJOV

                               - pre všeobecné použitie podľa
                                 zadania objednávateľa

                               - zariadenia na výrobu vlákien do betónu

                              - rovnačky drôtu

                               - tvarovacie automaty na spracovanie
                                 drôtu a pásky

                               ELEKTRONIZÁCIA

                               PROJEKTOVANIE  A KRESLENIE
                               DOKUMENTÁCIE  PRE  VÝROBU
                               STROJOV  A  ZARIADENÍ

 

 

 

                                                                                                                                                                                     pre bližšie
                                                                                                                                                                                     informácie
                                                                                                                                                                                     klik
                                                                                                                                                                                     na obrázky

zariadenie na výrobu vlákien do betónu

 

 

rovnačka drôtu elektronizácia strojov a zariadení